Saturday, May 19, 2012

#5 20 Fakta Berkaitan Al-Quran

 • nama-nama lain al-Quran yang disebut dalam al-Quran sendiri: Al-Furqaan, Al-Kitaab, Al-Zikr, Al-Noor, dan Al-Huda.
 • pertama kali al-Quran diturunkan di gua Hira (Makkah).
 • tempoh al-Quran diturunkan: secara beransur-ansur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari.
 • jumlah surah yang diturunkan di Makkah: 86 atau 19/30 daripada isi al-Quran.
 • jumlah surah yang diturunkan di Madinah: 28 atau 11/30 daripada isi al-Quran.
 • apa beza ayat Makkiyah dengan ayat madiniyah: ayat Makkiyah lebih pendek, berjumlah 1,456 ayat, lazimnya terdapat perkataan ' yaaaiyuhannas...' dan bersangkutan hal-hal keimanan, ancaman dan pahala, kisah umat terdahulu dan pengajaran budi pekerti.ayat Madiniyah  berjumlah 4,780 lebih kerap dimulakan dengan perkataan 'yaa aiyuhalladzinaaamanu...' dan mengandungi hukum-hukum.
 • jumlah ayat sajdah(ayat disunatkan sujud tilaawah apabila dibaca) di dalam al-Quran: 15 ayat dalam surah. terdapat 2 ayat sajdah dalam surah al-Haj.
 • jumlah surah di dalam al-Quran: 114
 • jumlah ayat di dalam al-Quran: 6666
 • berapa kali perkataan Allah disebut dalam al-Quran: 2698
 • semasa rasulullah s.a.w wafat, terdapat berapa orang huffaz? 22
 • berapa kali al-Quran menekankan mengenai solat: 700
 • berapa kali al-quran menyebut mengenai zakat atau amal kebajikan? 150
 • nama nabi yang pling banyak disebut di dalam al-Quran: Nabi Musa a.s 
 • apakah perkara yang disentuh dalam al-Quran? tauhid kepada Allah, alam semesta, hari pembalasan, kisah umat terdahulu dan sebagainya. 
 • siapakah orang yang pertama menghafaz al-Quran? Nabi Muhammad s.a.w
 • berapa kali Nabi Muhammad s.a.w Yaa aiyu han nabi? 11
 • dalam surah mana Nabi Muhammad s.a.wdipanggil ahmad? surah As-Saf ayat 6.
 • siapakah orang yang pertama mengira ayat Al-quran? Aisyah r.a
 • siapakan yang memberi nasihat saidina Abu Bakar agar mengumpulkan al-Quran? saidina Umar Al-Kahttab. 
*******
sumber: majalah iman

No comments:

Post a Comment